რეიტინგები 2023-2024

სარეკლამო სააგენტო 2023-2024

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Watergunz 29
2 Redberry 22.5
3 Windfor’s 10.5
4 Leavingstone 8
5 Mozaika 4.5
6 ABK 0
7 Betterfly 0
8 Clipart 0
9 FCB Artgroup Tbilisi 0
10 Gepra 0
11 Hans&Gruber 0
12 JWT Metro 0
13 Kraken 0
14 Making Science 0
15 Maverik 0
16 McCann Tbilisi 0
17 Meta Agency 0
18 Ogilvy Georgia 0
19 Quick 0
20 Saatchi&Saatchi Tbilisi 0
21 SocialSharks 0
22 VAVAVA 0
23 W-forte 0

დიზაინ სტუდია 2023-2024

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Redberry 22.5
2 Windfor’s 10.5
3 Mozaika 4.5
4 ABK 0
5 FCB Artgroup Tbilisi 0
6 Hans&Gruber 0
7 JWT Metro 0
8 Kraken 0
9 Leavingstone 0
10 Making Science 0
11 Maverik 0
12 McCann Tbilisi 0
13 Meta Agency 0
14 Quick 0
15 Saatchi&Saatchi Tbilisi 0