რეიტინგები 2023-2024

სარეკლამო სააგენტო 2023-2024

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Leavingstone 90 ვრცლად
2 Redberry 79.5 ვრცლად
3 Watergunz 65.5 ვრცლად
4 JWT Metro 60.5 ვრცლად
5 Betterfly 29 ვრცლად
6 Mozaika 29 ვრცლად
7 Windfor’s 28.5 ვრცლად
8 FCB Artgroup Tbilisi 14 ვრცლად
9 Maverik 14.5 ვრცლად
10 Kraken 8 ვრცლად
11 Playmakers 6.5 ვრცლად
12 Ad Geeks 2 ვრცლად
13 Hans&Gruber 2 ვრცლად
14 Looper Agency 2 ვრცლად
15 VAVAVA 2 ვრცლად
16 ABK 0
17 Brand Me 0
18 Brand Rabbit 0
19 Clipart 0
20 Gepra 0
21 Making Science 0
22 McCann Tbilisi 0
23 Meta Agency 0
24 Ogilvy Georgia 0
25 PBD. Agency 0
26 Quick 0
27 Saatchi&Saatchi Tbilisi 0
28 Simple Steps 0
29 SocialSharks 0
30 Starcom 0
31 W-forte 0
32 matter. 0

დიზაინ სტუდია 2023-2024

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Redberry 79.5 ვრცლად
2 JWT Metro 40.5 ვრცლად
3 Watergunz 31.5 ვრცლად
4 Betterfly 29 ვრცლად
5 Mozaika 27 ვრცლად
6 Windfor’s 24.5 ვრცლად
7 Maverik 12.5 ვრცლად
8 Kraken 8 ვრცლად
9 Playmakers 6.5 ვრცლად
10 Ad Geeks 2 ვრცლად
11 Hans&Gruber 2 ვრცლად
12 Looper Agency 2 ვრცლად
13 ABK 0
14 FCB Artgroup Tbilisi 0
15 Leavingstone 0
16 Making Science 0
17 McCann Tbilisi 0
18 Meta Agency 0
19 Quick 0
20 Saatchi&Saatchi Tbilisi 0