ასოციაციის ისტორია

საკომუნიკაციო სააგენტოების ასოციაცია – ACAG დაარსდა 2015 წელს 10 საკომუნიკაციო სააგენტოს მიერ. ამ მომენტისთვის ასოციაცია აერთიანებს 26 საკომუნიკაციო სააგენტოს.

ასოციაციას აქვს მიღებული ისეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, როგორიცაა მემორანდუმის შექმნა, რომელიც ითვალისწინებს უსაფრთხოების გადასახადის შემოღებას და ამით არაკეთილსინდისიერი დამკვეთებისგან თავდაცვას.

ასოციაცია წლის განმავლობაში აწარმოებს რეიტინგების აღრიცხვას წინასწარ შერჩეული ფესტივალების საფუძველზე და ყოველწლიურად ავლენს წლის დიზაინ სტუდიას და წლის კრეატიულ სააგენტოს.

ასოციაცია საქმიანობას ახორციელებს შემდეგი მიმართულებით :

  • მარკეტინგული კომუნიკაციების დარგში პროფესიონალიზმის განვითარება
  • მარკეტინგული კომუნიკაციების დარგში მოქმედ პირთა ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის ხელშეწყობა
  • მარკეტინგული კომუნიკაციების დარგის პოპულარიზაცია
  • მარკეტინგული კომუნიკაციების დარგში მოქმედი კომპანიების ბაზრის წარმოება
  • ფესტივალების და ფორუმების ორგანიზება
  • პროფესიული სტანდარტების შემუშავება და ამ სტანდარტების შესრულების მონიტორინგი
  • ასოციაციის წევრებისთვის იურიდიული კონსულტაციის გაწევა
  • CSR (Corporate Social Responsibility) პროექტების/კამპანიების მხარდაჭერა