რეიტინგები 2022-2023

სარეკლამო სააგენტო 2022-2023

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Windfor’s 294 ვრცლად
2 Leavingstone 227 ვრცლად
3 Watergunz 205
4 JWT Metro 177 ვრცლად
5 Hans&gruber 35 ვრცლად
6 Redberry 35 ვრცლად
7 Kraken 30
8 Quick 22.5 ვრცლად
9 Saatchi&Saatchi Tbilisi 22.5 ვრცლად
10 Sweeft Digital 15 ვრცლად
11 FCB Artgroup Tbilisi 14 ვრცლად
12 McCann Tbilisi 10.5 ვრცლად
13 Meta Agency 10.5 ვრცლად
14 Maverik 6 ვრცლად
15 ABK 0
16 Betterfly 0
17 Clipart 0
18 Gepra 0
19 Mozaika 0
20 Ogilvy Georgia 0
21 SocialSharks 0
22 VAVAVA 0
23 W-forte 0

დიზაინ სტუდია 2022-2023

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Hans&Gruber 30 ვრცლად
2 Quick 22.5 ვრცლად
3 Saatchi&Saatchi Tbilisi 22.5 ვრცლად
4 Redberry 14 ვრცლად
5 McCann Tbilisi 10.5 ვრცლად
6 Meta Agency 10.5 ვრცლად
7 Sweeft digital 9 ვრცლად
8 Leavingstone 6 ვრცლად
9 ABK 0
10 FCB Artgroup Tbilisi 0
11 JWT Metro 0
12 Kraken 0
13 Maverik 0
14 Mozaika 0
15 Windfor’s 0