რეიტინგები 2017-2018

სარეკლამო სააგენტო 2018

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Leavingstone 534
2 Redberry 461
3 WINDFOR’S 435
4 JWT Metro 251
5 ABK 142
6 Saatchi & Saatchi Tbilisi 54
7 HOLMES&WATSON 32
8 Mr.Wolf 10
9 Betterfly 8
10 McCann Tbilisi 8
11 Elliot Webber 0
12 Marmelads 0
13 W-Forte 0

დიზაინ სტუდია 2018

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 ABK 96
2 Leavingstone 54
3 Saatchi & Saatchi Tbilisi 54
4 WINDFOR’S 14
5 HOLMES&WATSON 12
6 Mr.Wolf 10
7 Betterfly 8
8 McCann Tbilisi 8
9 AdvertWise 4
10 Elliot Webber 0
11 JWT Metro 0
12 Kollektiv 0
13 Marmelads 0
14 W-Forte 0