რეიტინგები 2017-2018

სარეკლამო სააგენტო 2018

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Leavingstone 534 ვრცლად
2 Redberry 461 ვრცლად
3 WINDFOR’S 435 ვრცლად
4 JWT Metro 251 ვრცლად
5 ABK 142 ვრცლად
6 Saatchi & Saatchi Tbilisi 54 ვრცლად
7 HOLMES&WATSON 32 ვრცლად
8 Mr.Wolf 10 ვრცლად
9 Betterfly 8 ვრცლად
10 McCann Tbilisi 8 ვრცლად
11 Elliot Webber 0 ვრცლად
12 Marmelads 0 ვრცლად
13 W-Forte 0 ვრცლად

დიზაინ სტუდია 2018

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 ABK 96 ვრცლად
2 Leavingstone 54 ვრცლად
3 Saatchi & Saatchi Tbilisi 54 ვრცლად
4 WINDFOR’S 14 ვრცლად
5 HOLMES&WATSON 12 ვრცლად
6 Mr.Wolf 10 ვრცლად
7 Betterfly 8 ვრცლად
8 McCann Tbilisi 8 ვრცლად
9 AdvertWise 4 ვრცლად
10 Elliot Webber 0 ვრცლად
11 JWT Metro 0 ვრცლად
12 Kollektiv 0 ვრცლად
13 Marmelads 0 ვრცლად
14 W-Forte 0 ვრცლად