რეიტინგები 2016-2017

სარეკლამო სააგენტო 2017

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 WINDFOR’S 602 ვრცლად
2 Leavingstone 526 ვრცლად
3 ABK 138 ვრცლად
4 JWT Metro 110 ვრცლად
5 Redberry 39 ვრცლად
6 Betterfly 32 ვრცლად
7 HOLMES&WATSON 26 ვრცლად
8 McCann Tbilisi 24 ვრცლად
9 Saatchi & Saatchi Tbilisi 20 ვრცლად
10 Switch Communication 6 ვრცლად
11 Elliot Webber 4 ვრცლად
12 Marmelads 0 ვრცლად

დიზაინ სტუდია 2017

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 ABK 98 ვრცლად
2 WINDFOR’S 32 ვრცლად
3 Leavingstone 24 ვრცლად
4 McCann Tbilisi 24 ვრცლად
5 Saatchi & Saatchi Tbilisi 20 ვრცლად
6 HOLMES&WATSON 16 ვრცლად
7 Betterfly 12 ვრცლად
8 Switch Communication 6 ვრცლად
9 Elliot Webber 4 ვრცლად
10 JWT Metro 0 ვრცლად
11 LIVE 0 ვრცლად
12 Marmelads 0 ვრცლად