რეიტინგები 2018-2019

სარეკლამო სააგენტო 2019

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Redberry 684 ვრცლად
2 WINDFOR'S 606 ვრცლად
3 Watergunz 338 ვრცლად
4 Leavingstone 248 ვრცლად
5 ABK 228 ვრცლად
6 JWT METRO 180 ვრცლად
7 HOLMES&WATSON 40 ვრცლად
8 Saatchi&Saatchi Tbilisi 32 ვრცლად
9 Mr.Wolf 25 ვრცლად
10 Kollektiv 20 ვრცლად
11 BRID 16 ვრცლად
12 Kraken 12 ვრცლად
13 Betterfly 8 ვრცლად
14 AdvertWise 0 ვრცლად
15 Elliot 0 ვრცლად
16 McCann Tbilisi 0 ვრცლად
17 W-Forte 0 ვრცლად

დიზაინ სტუდია 2019

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 WINDFOR'S 172 ვრცლად
2 ABK 132 ვრცლად
3 HOLMES&WATSON 40 ვრცლად
4 JWT Metro 28 ვრცლად
5 Watergunz 28 ვრცლად
6 Redberry 24 ვრცლად
7 Saatchi&Saatchi Tbilisi 20 ვრცლად
8 Leavingstone 18 ვრცლად
9 BRID 16 ვრცლად
10 Mr.Wolf 16 ვრცლად
11 Kraken 4 ვრცლად
12 AdvertWise 0 ვრცლად
13 Betterfly 0 ვრცლად
14 Elliot 0 ვრცლად
15 Kollektiv 0 ვრცლად
16 McCann Tbilisi 0 ვრცლად
17 W-Forte 0 ვრცლად