რეიტინგები 2018-2019

სარეკლამო სააგენტო 2019

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Redberry 684
2 WINDFOR'S 606
3 Watergunz 338
4 Leavingstone 248
5 ABK 228
6 JWT METRO 180
7 HOLMES&WATSON 40
8 Saatchi&Saatchi Tbilisi 32
9 Mr.Wolf 25
10 Kollektiv 20
11 BRID 16
12 Kraken 12
13 Betterfly 8
14 AdvertWise 0
15 Elliot 0
16 McCann Tbilisi 0
17 W-Forte 0

დიზაინ სტუდია 2019

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 WINDFOR'S 172
2 ABK 132
3 HOLMES&WATSON 40
4 JWT Metro 28
5 Watergunz 28
6 Redberry 24
7 Saatchi&Saatchi Tbilisi 20
8 Leavingstone 18
9 BRID 16
10 Mr.Wolf 16
11 Kraken 4
12 AdvertWise 0
13 Betterfly 0
14 Elliot 0
15 Kollektiv 0
16 McCann Tbilisi 0
17 W-Forte 0