რეიტინგები 2020-2021

სარეკლამო სააგენტო 2021

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Redberry 164 ვრცლად
2 Leavingstone 130.5 ვრცლად
3 Kraken 112.5 ვრცლად
4 WINDFOR'S 61 ვრცლად
5 JWT METRO 45 ვრცლად
6 4MEDIA 43.5 ვრცლად
7 Mozaika 32 ვრცლად
8 Watergunz 15 ვრცლად
9 hans&gruber 12 ვრცლად
10 meta agency 10.5 ვრცლად
11 FCB Artgroup Tbilisi 6 ვრცლად
12 Inflow 4.5 ვრცლად
13 Saatchi&Saatchi Tbilisi 4.5 ვრცლად
14 Elliot 1.5 ვრცლად
15 ABK 0 ვრცლად
16 BRID 0 ვრცლად
17 Betterfly 0 ვრცლად
18 Kollektiv 0 ვრცლად
19 McCann Tbilisi 0 ვრცლად
20 W-Forte 0 ვრცლად

დიზაინ სტუდია 2021

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Kraken 90 ვრცლად
2 Redberry 71 ვრცლად
3 WINDFOR'S 56.5 ვრცლად
4 4MEDIA 43.5 ვრცლად
5 Mozaika 32 ვრცლად
6 JWT METRO 18.5 ვრცლად
7 meta agency 10.5 ვრცლად
8 FCB Artgroup Tbilisi 6 ვრცლად
9 Saatchi&Saatchi Tbilisi 4.5 ვრცლად
10 Watergunz 4.5 ვრცლად
11 inflow 4.5 ვრცლად
12 ABK 0 ვრცლად
13 BRID 0 ვრცლად
14 Betterfly 0 ვრცლად
15 Elliot 0 ვრცლად
16 Kollektiv 0 ვრცლად
17 Leavingstone 0 ვრცლად
18 McCann Tbilisi 0 ვრცლად
19 W-Forte 0 ვრცლად