რეიტინგები 2020-2021

სარეკლამო სააგენტო 2021

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Kraken 27 ვრცლად
2 WINDFOR'S 27 ვრცლად
3 AdvertWise 10.5 ვრცლად
4 Watergunz 10.5 ვრცლად
5 JWT METRO 4.5 ვრცლად
6 Elliot 1.5 ვრცლად
7 Leavingstone 1.5 ვრცლად
8 ABK 0 ვრცლად
9 BRID 0 ვრცლად
10 Betterfly 0 ვრცლად
11 FCB Artgroup Tbilisi 0 ვრცლად
12 Kollektiv 0 ვრცლად
13 McCann Tbilisi 0 ვრცლად
14 Mozaika 0 ვრცლად
15 Redberry 0 ვრცლად
16 Saatchi&Saatchi Tbilisi 0 ვრცლად
17 W-Forte 0 ვრცლად

დიზაინ სტუდია 2021

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 WINDFOR'S 22.5 ვრცლად
2 AdvertWise 10.5 ვრცლად
3 Kraken 4.5 ვრცლად
4 ABK 0 ვრცლად
5 BRID 0 ვრცლად
6 Betterfly 0 ვრცლად
7 Elliot 0 ვრცლად
8 FCB Artgroup Tbilisi 0 ვრცლად
9 JWT METRO 0 ვრცლად
10 Kollektiv 0 ვრცლად
11 Leavingstone 0 ვრცლად
12 McCann Tbilisi 0 ვრცლად
13 Redberry 0 ვრცლად
14 Saatchi&Saatchi Tbilisi 0 ვრცლად
15 W-Forte 0 ვრცლად
16 Watergunz 0 ვრცლად