რეიტინგები 2020-2021

სარეკლამო სააგენტო 2021

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Kraken 60 ვრცლად
2 4MEDIA 33 ვრცლად
3 WINDFOR'S 27 ვრცლად
4 Watergunz 10.5 ვრცლად
5 meta agency 10.5 ვრცლად
6 JWT METRO 9 ვრცლად
7 Saatchi&Saatchi Tbilisi 4.5 ვრცლად
8 Elliot 1.5 ვრცლად
9 Leavingstone 1.5 ვრცლად
10 ABK 0 ვრცლად
11 BRID 0 ვრცლად
12 Betterfly 0 ვრცლად
13 FCB Artgroup Tbilisi 0 ვრცლად
14 Kollektiv 0 ვრცლად
15 McCann Tbilisi 0 ვრცლად
16 Mozaika 0 ვრცლად
17 Redberry 0 ვრცლად
18 W-Forte 0 ვრცლად

დიზაინ სტუდია 2021

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Kraken 37.5 ვრცლად
2 4MEDIA 33 ვრცლად
3 WINDFOR'S 22.5 ვრცლად
4 mata agency 10.5 ვრცლად
5 JWT METRO 4.5 ვრცლად
6 Saatchi&Saatchi Tbilisi 4.5 ვრცლად
7 ABK 0 ვრცლად
8 BRID 0 ვრცლად
9 Betterfly 0 ვრცლად
10 Elliot 0 ვრცლად
11 FCB Artgroup Tbilisi 0 ვრცლად
12 Kollektiv 0 ვრცლად
13 Leavingstone 0 ვრცლად
14 McCann Tbilisi 0 ვრცლად
15 Redberry 0 ვრცლად
16 W-Forte 0 ვრცლად
17 Watergunz 0 ვრცლად