რეიტინგები 2019-2020

სარეკლამო სააგენტო 2020

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 WINDFOR'S 144
2 Kraken 97
3 Watergunz 54
4 Mozaika 48
5 Leavingstone 42
6 BRID 37.5
7 ABK 30.5
8 McCann Tbilisi 30
9 Saatchi&Saatchi Tbilisi 22.5
10 Redberry 15
11 FCB Artgroup Tbilisi 10.5
12 AdvertWise 0
13 Betterfly 0
14 Elliot 0
15 JWT METRO 0
16 Kollektiv 0
17 Mr.Wolf 0
18 W-Forte 0

დიზაინ სტუდია 2020

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Kraken 78.5
2 BRID 37.5
3 ABK 25.5
4 Saatchi&Saatchi Tbilisi 22.5
5 FCB Artgroup Tbilisi 10.5
6 Redberry 4.5
7 AdvertWise 0
8 Betterfly 0
9 Elliot 0
10 JWT METRO 0
11 Kollektiv 0
12 Leavingstone 0
13 McCann Tbilisi 0
14 W-Forte 0
15 WINDFOR'S 0
16 Watergunz 0