რეიტინგები 2019-2020

სარეკლამო სააგენტო 2020

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 WINDFOR'S 144 ვრცლად
2 Kraken 97 ვრცლად
3 Watergunz 54 ვრცლად
4 Mozaika 48 ვრცლად
5 Leavingstone 42 ვრცლად
6 BRID 37.5 ვრცლად
7 ABK 30.5 ვრცლად
8 McCann Tbilisi 30 ვრცლად
9 Saatchi&Saatchi Tbilisi 22.5 ვრცლად
10 Redberry 15 ვრცლად
11 FCB Artgroup Tbilisi 10.5 ვრცლად
12 AdvertWise 0 ვრცლად
13 Betterfly 0 ვრცლად
14 Elliot 0 ვრცლად
15 JWT METRO 0 ვრცლად
16 Kollektiv 0 ვრცლად
17 Mr.Wolf 0 ვრცლად
18 W-Forte 0 ვრცლად

დიზაინ სტუდია 2020

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Kraken 78.5 ვრცლად
2 BRID 37.5 ვრცლად
3 ABK 25.5 ვრცლად
4 Saatchi&Saatchi Tbilisi 22.5 ვრცლად
5 FCB Artgroup Tbilisi 10.5 ვრცლად
6 Redberry 4.5 ვრცლად
7 AdvertWise 0 ვრცლად
8 Betterfly 0 ვრცლად
9 Elliot 0 ვრცლად
10 JWT METRO 0 ვრცლად
11 Kollektiv 0 ვრცლად
12 Leavingstone 0 ვრცლად
13 McCann Tbilisi 0 ვრცლად
14 W-Forte 0 ვრცლად
15 WINDFOR'S 0 ვრცლად
16 Watergunz 0 ვრცლად