რეიტინგები 2021-2022

სარეკლამო სააგენტო 2022

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Windfor’s 89 ვრცლად
2 Leavingstone 52.5 ვრცლად
3 Redberry 42 ვრცლად
4 JWT Metro 27.5 ვრცლად
5 Maverik 22.5 ვრცლად
6 Meta Agency 22.5 ვრცლად
7 Kraken 8 ვრცლად
8 FCB Artgroup Tbilisi 4.5 ვრცლად
9 Quick 4.5 ვრცლად
10 Mozaika 1.5 ვრცლად
11 Saatchi&Saatchi Tbilisi 1.5 ვრცლად
12 ABK 0 ვრცლად
13 BRID 0 ვრცლად
14 Betterfly 0 ვრცლად
15 Clipart 0 ვრცლად
16 Elliot 0 ვრცლად
17 Gepra 0 ვრცლად
18 Hans&gruber 0 ვრცლად
19 Inflow Agency 0 ვრცლად
20 Kollektiv 0 ვრცლად
21 McCann Tbilisi 0 ვრცლად
22 Ogilvy Georgia 0 ვრცლად
23 Smart Web 0 ვრცლად
24 SocialSharks 0 ვრცლად
25 VAVAVA 0 ვრცლად
26 W-forte 0 ვრცლად
27 Watergunz 0 ვრცლად

დიზაინ სტუდია 2022

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Windfor’s 57.5 ვრცლად
2 Leavingstone 51 ვრცლად
3 Maverik 22.5 ვრცლად
4 Kraken 8 ვრცლად
5 FCB Artgroup Tbilisi 4.5 ვრცლად
6 Quick 4.5 ვრცლად