რეიტინგები 2021-2022

სარეკლამო სააგენტო 2022

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 JWT Metro 492 ვრცლად
2 Windfor’s 432 ვრცლად
3 Leavingstone 235.5 ვრცლად
4 Redberry 142.5 ვრცლად
5 ABK 22.5 ვრცლად
6 Maverik 22.5 ვრცლად
7 McCann Tbilisi 22.5 ვრცლად
8 Meta Agency 22.5 ვრცლად
9 Mozaika 21 ვრცლად
10 Kraken 18.5 ვრცლად
11 Hans&gruber 5
12 FCB Artgroup Tbilisi 4.5 ვრცლად
13 Quick 4.5 ვრცლად
14 Saatchi&Saatchi Tbilisi 1.5 ვრცლად
15 BRID 0
16 Betterfly 0
17 Clipart 0
18 Elliot 0
19 Gepra 0
20 Inflow Agency 0
21 Kollektiv 0
22 Ogilvy Georgia 0
23 Smart Web 0
24 SocialSharks 0
25 VAVAVA 0
26 W-forte 0
27 Watergunz 0

დიზაინ სტუდია 2022

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Windfor’s 113.5 ვრცლად
2 Leavingstone 65 ვრცლად
3 Redberry 25.5 ვრცლად
4 ABK 22.5 ვრცლად
5 Maverik 22.5 ვრცლად
6 McCann Tbilisi 22.5 ვრცლად
7 Kraken 18.5 ვრცლად
8 FCB Artgroup Tbilisi 4.5 ვრცლად
9 JWT Metro 4.5 ვრცლად
10 Mozaika 4.5 ვრცლად
11 Quick 4.5 ვრცლად