რეიტინგები 2021-2022

სარეკლამო სააგენტო 2022

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 meta agency 22.5 ვრცლად
2 JWT Metro 11.5 ვრცლად
3 Windfor's 4.5 ვრცლად
4 4MEDIA 0 ვრცლად
5 ABK 0 ვრცლად
6 BRID 0 ვრცლად
7 Betterfly 0 ვრცლად
8 Elliot 0 ვრცლად
9 Kollektiv 0 ვრცლად
10 Kraken 0 ვრცლად
11 Leavnigstone 0 ვრცლად
12 McCann Tbilisi 0 ვრცლად
13 Mozaika 0 ვრცლად
14 Redberry 0 ვრცლად
15 W-Forte 0 ვრცლად
16 Watergunz 0 ვრცლად
17 fcb artgroup Tbilisi 0 ვრცლად
18 hans&gruber 0 ვრცლად
19 inflow 0 ვრცლად
20 saatchi&saatchi Tbilisi 0 ვრცლად

დიზაინ სტუდია 2022