FCB Artgroup Tbilisi


FCB Artgroup Tbilisi არის გლობალური სარეკლამო ქსელის FCB-ის წევრი კომპანია.
ის საქართველოს ბაზარზე, 2019 წლის მაისში შემოვიდა