რეიტინგები 2020-2021

სარეკლამო სააგენტო 2021

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Redberry 158 ვრცლად
2 Leavingstone 126.5 ვრცლად
3 Kraken 90 ვრცლად
4 JWT METRO 45 ვრცლად
5 4MEDIA 33 ვრცლად
6 Mozaika 30 ვრცლად
7 WINDFOR'S 27 ვრცლად
8 hans&gruber 12 ვრცლად
9 Watergunz 10.5 ვრცლად
10 meta agency 10.5 ვრცლად
11 FCB Artgroup Tbilisi 6 ვრცლად
12 Saatchi&Saatchi Tbilisi 4.5 ვრცლად
13 Elliot 1.5 ვრცლად
14 ABK 0 ვრცლად
15 BRID 0 ვრცლად
16 Betterfly 0 ვრცლად
17 Kollektiv 0 ვრცლად
18 McCann Tbilisi 0 ვრცლად
19 W-Forte 0 ვრცლად

დიზაინ სტუდია 2021

პოზიცია სააგენტო ქულა ვრცლად
1 Kraken 67.5 ვრცლად
2 4MEDIA 33 ვრცლად
3 Mozaika 30 ვრცლად
4 WINDFOR'S 22.5 ვრცლად
5 Redberry 21 ვრცლად
6 JWT METRO 18.5 ვრცლად
7 meta agency 10.5 ვრცლად
8 FCB Artgroup Tbilisi 6 ვრცლად
9 Saatchi&Saatchi Tbilisi 4.5 ვრცლად
10 ABK 0 ვრცლად
11 BRID 0 ვრცლად
12 Betterfly 0 ვრცლად
13 Elliot 0 ვრცლად
14 Kollektiv 0 ვრცლად
15 Leavingstone 0 ვრცლად
16 McCann Tbilisi 0 ვრცლად
17 W-Forte 0 ვრცლად
18 Watergunz 0 ვრცლად